14

فکاهی گرده کفک

joke
ﺍﺯ ﯾﺎﺭﻭ ﻣﯽﭘﺮﺳﻦ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﺑﭽﻪ ﺩﺍﺭﯼ؟! ﻣﯿﮕﻪ ٤ ﺗﺎ ﭘﺴﺮ... 😊 ﺍﻭﻟﯽ : پزشک💊💉 ﺩﻭﻣﯽ : ﻣﻬﻨﺪﺱ برق🔌💡 ﺳﻮﻣﯽ : خلبان✈️ ﭼﻬﺎﺭﻣﯽ : ﺩﺯﺩ 💂 ﻣﯿﮕﻦ ﭼﺮﺍ ﭼﻬﺎﺭﻣﯽ ﺭﻭ ﺍﺯﺧﻮﻧﻪ ﻧﻤﯿﻨﺪﺍﺯﯼ ﺑﯿﺮﻭﻥ؟ ﻣﯿﮕﻪ آخه ﻫﻤﻮﻥ ﯾﮑﯽ ﺧﺮﺝ ﺧﻮﻧﻪ ﺭﻭ ﻣﯿﺪﻩ، ﺑﻘﯿﻪ ﺑﯿﮑﺎﺭﻥ!! 💰💂😜😁
65

***************

joke
کندهاری: داکتر صاحب خانه ما هیچ اولاد نمیشه داکتر: صدا کو خانم ته کندهاری: عبدلخالقه دلته راشه اوه شیت 🤣🤣🤣🤣
31

بوق زدن

joke
یک زن با بچه اش سوار تاکسی شدند. کرایه تاکسی پانزده افغانی بود زن به تاکسی وان بیست افغانی داد. درایور تاکسی گفت: پنج افغانی زیاد دادی. زن گفت فرق نمی کند از پنج افغانی برای بچه ام بوق بزن.
45

***************

joke
دخترا که همراه شان عید کدم امروز چیزی نخواست ازم جز عیدی باز عیدی شان یک دانه ریمل باشه مه کاکاو پنج روپه گی‌بردم عیدی نفری مه د دست سلیم شاهین ماندم 😁😁🤣🤣
242

***************

joke
هر دختری که نیت مره فعال کرد نفریش میشم فرصت نامحمدود است حال سی کو یکی میه میگه مه فعال میکنم نفریم شو 🤣🤣🤣
134

***************

joke
امروز انرژی STING خوردم جانم برقک نداد 😑 به فکرم دکاندار بدل شه د جانم زده ☹️💔 😂😂
104

***************

joke
مادر مه قسمی است ک حتا اگه بخایم بریم مسافرت قبلش یک دوره خانه تکانی میکنه میگم حالی چرا ؟ میگه فکر کو دزد میایه !نمیگه ای خانه چرا ایقدر گد ود است؟نمیگه این خانه صاحب نداره؟نمیگه یک زن د این خانه زندگی نمیکنه؟ و دهانمان به طور عجیبی بسته میشه🤐😕
44

فکاهی افغانی

joke
یک آمریکایی ره ده کابل برق میگیره، کم میمانه که بمیره که دفعتا برق میره ، آمریکایی بلند میشه میگه ، زنده باد افغانستان. .. آگه ده آمریکا میبودم مرده بودم وقت 😑😂 😂😂😂😂😂😂
27

فکاهی

joke
یک آدم ساده در مصر رفت قبر حضرت یوسف (ع) را ماچ کرد و ګفت قربانت شوم چی یک سریالی پر کردی.هاهاها
62

فکاهی خنده دار

joke
عید هم نزدیک اس خیاط های نسق ایقدر پوک شدن خوده رییس جمهور فکر میکنن😝😝😝 مه هم لباس مه به موچی دادم 😛😛 شما چطورررر ؟؟؟؟؟