37

فکاهی خنده دار

joke
وقتی پدر پارچۀ امتحان پسرش را دید و ملاحظه کرد که بین 42 شاگرد نفر چهل و یکم شده. دستایش را بطرف آسمان بلند کرد و گفت: خدایا شکر که فرد کودن تری از پسر من هم درین دنیا وجود دارد.
88

***************

joke
شمتلو سی سال قبل ازدواج کرده بود و از زندگیش خیلی خوشحال و از همسرش خیلی خیلی راضی بود روزی از روزها سگی زنش را دندان گرفت و براثر دندان گرفتگی زنش مریض شد و بعداز مدتی فوت کرد شمتلو خیلی مغموم ودلشکسته شد و هیچوقت از منزلش خارج نمیشد و کلا در انزوا فرو رفت بچه های شمتلو به پدر پیرشان پیشنهاد ازدواج مجدد دادند اما پیرمرد قبول نکرد و به عشق اولش پایبند بود ازطرف بچه ها اصرار و از طرف شمتلو انکار بعدازمدتی اصرار فرزندان نتیجه دادو پیرمرد قبول کرد که ازدواج کند بچه ها هم گشتند و یک دختر بیست ساله و قشنگ برای پدرشان انتخاب کردند جشن مفصلی هم گرفتند و عروس خانم را به خانه پیرمرد قصه ما بردند عروس خانم از،همه لحاظ خیلی به شمتلو میرسید وتلاش میکرد پیرمرد راخوشحال کند چند روز که گذشت پیرمرد خوشحال وسرمست از ازدواجش بچه هایش را صدا زد وگفت به شکرانه ازدواجش پنج گوسفند را قربانی کنند و دو گوسفند رابین فقرا .. یک گوسفند رابین خواهر وبرادراش ویک گوسفند رابرای شام خودش وهمسرجوانش بیاورند بچه ها گفتند پدرجان گوسفند پنجم را چیکار کنیم شمتلو گفت گوسفند پنجم را برای سگی که مادرتان را دندان گرفته ببرید خدا خیرش بدهد انگار او مصلحت
104

***************

joke
مادر مه قسمی است ک حتا اگه بخایم بریم مسافرت قبلش یک دوره خانه تکانی میکنه میگم حالی چرا ؟ میگه فکر کو دزد میایه !نمیگه ای خانه چرا ایقدر گد ود است؟نمیگه این خانه صاحب نداره؟نمیگه یک زن د این خانه زندگی نمیکنه؟ و دهانمان به طور عجیبی بسته میشه🤐😕
75

***************

joke
از ملانصرلدین پرسید ملا صایب وقتی گوز میزنید چند نفر میخندد؟ ملانصرلدین د همو موقع یک گوز زد امو نفرک خندید گفت یک امی خر میخنده 🤣🤣🤣
259

***************

joke
يك ملا چرس ميكشه ميره سر منبر تبليغ ميكنه بعد از ختم تبليغ برايش گفتن ملا صاحب امروز بسيار مبالغه كدى گفت چطو .گفتن. گفتى كه در جنگ بدر بمبارد هواى شد چيز نگفتيم گفتى يذيد با ار پى جى كشتى نوح را غرق كرد چيز نگفتيم گفتى در جنگ صفين انتحارى زدن چيزى نگفتيم ولى همين كه گفتى ابو جهل يذيد را پانزده ميليون دالر به بارسولانا فروخت اينيت دگه ماره گنگس و گول كد 😅😅😂
42

پیامک

joke
مه توره دوستک تو مره دوستک 😍 اگ تو دگه کس ره دوستک باز مه توره پوستک 😂
186

***************

joke
امروز یک دختر برم ریکوست کد ! آمد مسنجر همرایش مسج کدم ماشاالله بسیار یک بچه خوب بود 🙌💔😅
52

😂چیستان

joke
مرد چیست؟؟😔 موجود بد شانسی که وقت تولدش میگن: حال مادرش چطور اس؟؟😐 وقت عروسیش میگن : چه عروس مقبولی!!😳 وقت مرگش میگن: بیچاره زن و طفلش!! ولی بعد از مرگش هر خطایی از بچه هایش سر بزند میگن: در روح پدرش با این بچه تربیت کردنش!!!!!😐😂
124

***************

joke
‏فرق خانما و اقایان در خرید ای است که اقایان اولین چیزی که خوششان بیایه ره میگیرن ولی خانما اولین چیزی که خوششان امده ره میمانن یک طرف میرن تمام شهره میگردن که خیالشان راحت شوه بهتر از او نیس بعدا میاین میگیرنش 😐😂😂
153

***************

joke
خدایا حال میکنی چی آفریدی پراید شد ۹۰ میلیون، کرونا امد، زلزله امد، سیل امد، تحریم میشیم، دالر همین قسم میره بالا،، ولی ما افغانی ها هنوز زنده‌ایم! فتبارک الله احسن الخالقین فتبارک الله پاشو یه اسپند دود کن بخاطر خودت😂 ‌