22

نماز بی وضو

joke
در منطقه ای جدید مسجدی ساختند ولی ملا امام متوجه شد که کسی برای نماز نمی آید ، بعداز یکی دو هفته این اعلان را بر سر دروازه ء مسجد نصب نمود : نماز پیشین دو رکعت ، بدون وضو ........
244

***************

joke
افغانستان در ایام عید پیش از عید: وله عید زود بیایه روز عید: بیخی خسته کن است عید گذشته عید: ولا چیقه زود گذشت عید 🤣🤣🤣🤣
40

فکاهی خنده دار

joke
‏من در حال مردن پدرم : بمیری هم پیسه نمیتم.🤦‍♂ مادرم : اتاقت را منظم کن بعد بمیر😢
205

***************

joke
اگر كله پاچه غذاى ايتاليايى بود، نامش "كال پاچينو" بود خوردنش هم زیاد مدرن خواهد بود 😂😜
165

***************

joke
رفتار با زنان در سنین مختلف: 10ساله: میبریش روی تخت تا برایش قصه بگویی؛😍 20ساله: برایش داستان میگی تا ببریش روی تخت.😋 30ساله: قصه نداره خودش میایه روی تخت؛😁 40ساله: برایت قصه میگه تا توره ببره روی تخت.😅 50ساله: یک قصه باید جور کنی تا از روی تخت فرار کنی ...!😂
207

***************

joke
دخترا در دورغ گفتنH+ در غیبت کدن3G در فریب کاری 4G در اخلاق2G در مقبولی😂No signal📶🚫
255

***************

joke
دق آورده بودم به یک شماره مسج کردم ببخشید میتانم شماره تانه داشته باشم ؟ جواب داد ، نی نمیشه !😑 بیخی گریانم گرفت وقتی فهمیدم ایتو مردم لوده هم وجود دارند خدایا شکرت 😍 😂 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
157

***************

joke
ﻓﮏر ﮐﻦ ﺩﻭﺗﺎ ﺳﮓ ﺑﺎﻫﻢ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﮐﻨﻦ... ﺍﻗﺎ ﺳگ 🐶 ﻣﯿﮕﻪ : ﺑﺎ ﻣﻦ ﺍﺯﺩﻭﺍﺝ ﻣﯿﮑﻨﯽ؟ ‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌ﺳﮓ ﻋﺮﻭﺱ ﻣﯿﮕﻪ : ﺑﺎ ﺍﺟﺎﺯﻩ ﭘﺪﺭﺳﮕﻢ ، ﻣﺎﺩﺭﺳﮕﻢ ، ﺩﻭ ﺑﺮﺍﺩﺭ ﺗﻮﻟﻪ ﺳﮕﻢ ﻭ ﺧﺎﻧﻮﺍﺩﻩ ﺗﺨﻢ ﺳﮕﻢ بــــلــــــــــــــی ازدواج میکنم 😂😂‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌
216

***************

joke
آیا میدانستید؟ ؟ با پتلون بری تشناب باید پایین کش کنی ، با دامن بری باید بالا کش کنی اما اگه با تنبان بری هم باید بالا کش کنی هم باید پایین کش کنی ! تا دانستنیهای دیگر درود و صد بدرود 😂😂 😂😂😂😂😂
247

***************

joke
آیا میدانید سنگ پشت بعد از ۱۴ ساله گی به کجا میره؟! البته دگ به ۱۵ سالگی میره انتظار داشتی کجا بره 😅😅