258

***************

joke
آیا معنی کلمه عید را میفامی؟ نخیر نمیدانی حال میگم ع: عشقم ی: یادت نره د: دوستتن دارم حالی فامیدی🤣🤣 قرا بیشی حال یگان تا پیدا میشه میگه راست گفتی دروغ گفتم معنی شه نمیدانم چیست 🤣🤣🤣🤣🤣
127

***************

joke
بنده خدا دیدن آثار باستانی میره و بسیار مانده میشه سر یک چوکی میشینه.... شخص موظف میگه آقا بخیز بخیز........ بنده خدا : چرا شخص موظف : ای چوکی از احمد شاه بابا است بنده خدا: خو خیر است وقتی که آمد میخیزم.
28

فکاهی

joke
یک روز یک زن که هیچ کالانداشت کاملألچ بود درسرک تکسی رادست داد وبالاشد.در راه تکسی ران بسیاربه خانم دقیق سیل میکرد.زن گفت:چی شده؟تاحال زن لچه ندیدی؟مردجواب داد:دیدیم.اماحیران به این ماندیم که توکرایه تکسی را کجاماندی؟هاهاهاهاها
241

***************

joke
من یڪ معذرت خواهی از تمامی تاان قرضدار استــــم 🙏 یادتان میایہ وقتی طفل بودین مادر و پدر تاان لت تان میڪرد و میگفت از بچه مردم یاد بگی او بچه مہ بودم ☺️ واقعا شــــــرمنده 🙈
168

***************

joke
فتیح با زنش میره مسافرت شب میشه و خیمه میزنن و داخل خیمه میخوابند فتیح نصف شب زن شه از خواب بیدار میکنه زنش میگه چه شده؟ فتیح میگه در آسمان چی میبینی ؟ زنش با ناز میگه : ماه و ستاره فتیح میگه معنیش چیست ؟ زنش صورت خود را نزدیک میکنه و میگه : معنیش عشق و عاطفه و محبت است فتیح میگه بد نکو ، خیمه ره دزدی کردن 😂 😂😂😂😂😂😂
47

***************

joke
پدرم : اگر میخواهی یک نفر همیشه به یاد تو باشد و هيچوقت فراموشت نکند ازش پول قرض بگیر و پس هم نده.. بزرگوار حکیمیه واس خودش :))😁🤣 ●
124

***************

joke
‏فرق خانما و اقایان در خرید ای است که اقایان اولین چیزی که خوششان بیایه ره میگیرن ولی خانما اولین چیزی که خوششان امده ره میمانن یک طرف میرن تمام شهره میگردن که خیالشان راحت شوه بهتر از او نیس بعدا میاین میگیرنش 😐😂😂
186

***************

joke
امروز یک دختر برم ریکوست کد ! آمد مسنجر همرایش مسج کدم ماشاالله بسیار یک بچه خوب بود 🙌💔😅
63

***************

joke
آیا میدانستید قمری نر ، تا جفتش نیایه غذا نمیخوره ؟ و جالب تر ای که وقتی جفتش میمیره به هیچ ماده ای دگه ای تا آخر عمرش سیل هم نمی کنه . استغفرالله چقه شبیه مردان افغان هست 😂😊 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
13

******************

joke
من یه اکانت داشتم تو بیو نوشته بودم ۳۰۰ نفر که فالو کنن یه عکس از خودم میذارم ۳۰۰ نفر فالو کردن یه عکس از خودم گذاشتم ۷۰۰ نفر بلاکم کردن😂