28

فکاهی

joke
یک روز یک زن که هیچ کالانداشت کاملألچ بود درسرک تکسی رادست داد وبالاشد.در راه تکسی ران بسیاربه خانم دقیق سیل میکرد.زن گفت:چی شده؟تاحال زن لچه ندیدی؟مردجواب داد:دیدیم.اماحیران به این ماندیم که توکرایه تکسی را کجاماندی؟هاهاهاهاها
35

فکاهی

joke
داکتر: آزمایش خون شما نشان میدهد که چربی خون شما خیلی زیاد است. مریض: راست میگوئید؟ حالا چربی اش حیوانی است یا نباتی؟
135

***************

joke
یک وقت دخترای 15 ساله تست تیزهوشان میدادن..... نه تست حاملگی😐😂 حالی بیا ببین که دخترای ۱۵ ساله تست حاملگی میتن🤦‍♀