31

بوق زدن

joke
یک زن با بچه اش سوار تاکسی شدند. کرایه تاکسی پانزده افغانی بود زن به تاکسی وان بیست افغانی داد. درایور تاکسی گفت: پنج افغانی زیاد دادی. زن گفت فرق نمی کند از پنج افغانی برای بچه ام بوق بزن.
182

***************

joke
معتادان انترنت به دو دسته تقسیم میشوند دسته اول اونایی که دستشویی نمیرن. .. دسته دوم اونایی که از دستشویی بیرون نمیایند 😜😍😂 شما کدام دسته هستین ؟ 😆🤔 😂😂😂😂
202

***************

joke
دیشو خواب دیدم که همراه آریانا سعید عزال عنایت و سیتا قاسمی چکر رفتم دفعتاً بیدار شدم امشب گولی خواب خوردم که دیگه بیدار هیچ نشوم بدبختانه امشب د خواب با طالبان د مذاکرات صلح بودم و هیچ بیدار نمیشدم 🤣🤣🤣
196

***************

joke
امروز تشناب عمومی رفتم ، موقع بیرون آمدن پول نداشتم کارت دانشگاه مه داده به نفرک گفتم : این پیشت باشه تا مه برم پول ترا بیارم بخدا این اولین بار بود که تحصیلاتم بدردم خورد 😑
142

***************

joke
یک بار نام دوست دختر خوده ده مبایلم حمید save کده بودم مبایلم سر میز بود مسیج آمد ( خواب راحت عشقم❤️ ) پدرم مسیج ره دید😳 تا یک هفته میگفت : بچیم اگر تو متفاوت به دنیا آمدی ازش خجالت نکش ما به تصمیممت احترام داریم.
46

***************

joke
بسیار جالب اس اگه در هر کانال و گروهی هستین برایشان بفرستین !!!! ﻣﺘﻮﻟﺪﯾﻦ ﺑﭽﻪ ﻫﺎﯼ گروه و کانال😏 1- حمل = سلطان گروه و کانال😈 2- ثور = گل گروه و‌کانال 🌺 3- جوزا = شیطان گروه و‌کانال 😎 4- سرطان= نانازه ﮔﺮﻭﻩ و‌کانال☺️ 5- اسد = عشق گروه و کانال😍 6- سنبله = ﺍﻟﻤﺎﺱ ﮔﺮﻭﻩ و کانال💎 7- ﻣیزان = ﺩﮐﺘﺮ ﮔﺮﻭﻩ و کانال👷🏻 8- عقرب = باحاﻝ ﮔﺮﻭﻩ و‌کانال😊 9- قوس = عزیزگروه و‌کانال😌 10- جدی =فعال گروه و‌کانال 🗣 11- دلو = هنرمند ﮔﺮﻭﻩ و‌کانال 👲🏻 12- حوت =جیگر گروه و کانال 🤗‎‌‌‌‌‌‌ ‌‌‌‌‌‌ خودم عقرب تولد شدم 😁😁😁
169

***************

joke
رفتم پیش داکتر گفتم داکتر صایب 😶 نفسم تنگ میشه 🥵 پرسید قیلون میکشی؟ 🤨 گفتم نی‌ تشکر همی پیشتر کشیدم😋🖐 نمیفامم چرا از معاینه خانه کشید مره‌☹️💔
198

***************

joke
دیشب همرای خودم گپ میزدم 😊 یک دفعه جنگ ما خیست😏😒😂
160

***************

joke
مادرم: خیلی خوشگلی پدرم: خیلی خوشگل دوستایم: خیلی خوشگلی آینه: خیلی خوشگلی دوربین موبایلت : خاک بر سرت با این چهره سگت ، ای هم چهره اس که تو داری
118

***************

joke
به شماره تکسی وان زنگ زدم 📞 گفت: بلی بفرمایین مه: موتر دارین؟ گفت: بلی مه: وله نوش جان تان ما خو نداریم 😁