14

فکاهی گرده کفک

joke
ﺍﺯ ﯾﺎﺭﻭ ﻣﯽﭘﺮﺳﻦ ﭼﻨﺪﺗﺎ ﺑﭽﻪ ﺩﺍﺭﯼ؟! ﻣﯿﮕﻪ ٤ ﺗﺎ ﭘﺴﺮ... 😊 ﺍﻭﻟﯽ : پزشک💊💉 ﺩﻭﻣﯽ : ﻣﻬﻨﺪﺱ برق🔌💡 ﺳﻮﻣﯽ : خلبان✈️ ﭼﻬﺎﺭﻣﯽ : ﺩﺯﺩ 💂 ﻣﯿﮕﻦ ﭼﺮﺍ ﭼﻬﺎﺭﻣﯽ ﺭﻭ ﺍﺯﺧﻮﻧﻪ ﻧﻤﯿﻨﺪﺍﺯﯼ ﺑﯿﺮﻭﻥ؟ ﻣﯿﮕﻪ آخه ﻫﻤﻮﻥ ﯾﮑﯽ ﺧﺮﺝ ﺧﻮﻧﻪ ﺭﻭ ﻣﯿﺪﻩ، ﺑﻘﯿﻪ ﺑﯿﮑﺎﺭﻥ!! 💰💂😜😁
94

***************

joke
یک آهنگ جدید مه قربان امو جان و جگرت اخ اخی توف د روی تو اخی اخی توف د روی تو توره نگفتم د خود نگی او موترم 🤣🤣🤣🤣
66

***************

joke
فضلو میگه او موتروان موتر کجا میره؟ باغ بالا کارته پروان میره به ما چی بخیر برود 🤣🤣🤣
85

***************

joke
یک دوست دختر داشتم زنگش میزدم بیا خانه ما درس بخانیم 😐 میگفت نمیشه مه درس میخانم 😑 حالی مه کدام چیزی دگ گفتم یا شما کدام چیزی دگ شنیدین 😒🤪
194

***************

joke
دونه دونه دونه خاک به سر کسی که قدرمو نمیدونه 🤣🤣🤣
237

***************

joke
دختریکه خودش ترا فالو میکند و به پروفایلت آمده همه عکس هایته لایک میکند و بعدش هم در پیام برایت قلب راهی کند قطعا بهترین پسر است 😂😂😋👌 😂😂😂😂😂😂
63

***************

joke
آیا میدانستید قمری نر ، تا جفتش نیایه غذا نمیخوره ؟ و جالب تر ای که وقتی جفتش میمیره به هیچ ماده ای دگه ای تا آخر عمرش سیل هم نمی کنه . استغفرالله چقه شبیه مردان افغان هست 😂😊 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
200

***************

joke
مچم خواب نمیرم که کدامش درسته قندهار، کندهار، قندار، کندار، 😁🤣🤣
57

***************

joke
امروز چاشت گشنه شده بودم زنگ زدم رادیو آهنگ فرمایشی نفرک گفت چی دوست داری بشنویی گفتم آذان مغرب نمیفهمم چرا قطع کرد باز میگه رادیوی دلها 🤣🤣🤣
86

***************

joke
بعد از یک مدت امدم پروفایلمه چک کنم که با کیا چت کده بودم . . . دیدم لیلا شده حسن ! سحر شده جمشید ! شقایق شده مهدی! . . . . حالی عمق فاجعه اینجست که مه باجمشید اسم بچمان ره انتخاب کرده بودم . . .😁😂😂😂