70

***************

joke
زن: عزیزم کجا میری؟ مرد: امشب فوتباله میخوام برم خونه دوستم زن: چرا خونه نمی بینی؟ مرد: آخه قراره همه رفقا جمع بشیم با هم تماشا کنیم زن: یعنی اینقدر به درد نخورم که حاضر نیستی یه فوتبال باهام ببینی؟ مرد: مگه تو فوتبال می بینی؟ زن: امشب میخواستم باهات ببینم وقت بازی: زن: عههه حالم بد شد، این بازیکنا چرا اینقدر تف میکنن؟ مرد: دارن به داور تف میکنن😒 زن: این مرده که اینقد حرف میزنه کجاس؟ مرد: توی یه اتاق جدا نشسته داره بازی رو گزارش میکنه زن: اسمش چیه؟ مرد: عادل فردوسی پور زن: چجوری اسم این همه بازیکن رو بلده؟ مرد: شغلشه دیگه، مجبوره بلد باشه زن: یعنی براش پولم میگیره؟ مرد: آره زن: چقدر میگیره؟ مرد: نمیدونم شاید یه میلیون زن: چقدر زیاد، ماهی چند تا گزارش میکنه؟ مرد: نمیدونم حداکثر چهار تا زن: منم میتونم، به منم اینقدر میدن؟ مرد: شاید به تو یه پرس چلوکباب بدن زن: میگم... مگه اسپانیا جز اروپا نیست؟ مرد: بعله مال اروپاس زن: پس اون بازیکنا چرا بعضی هاشون سیاه پوستن مرد: اونا هم هستن دیگه زن : چجوری میشه؟ مرد: باشه نمیشه زن: چی شد، دوباره عصبی شدی؟ مرد: نه عزیزم عصبی نشدم زن: کی اون لباس ها رو براشون انتخاب کرده؟ مرد: از بازار خریدن زن: چرا همه ش رو یکرنگ خریدن؟ مرد: نمیدونم زن: خیلی هم بی نظمه! پیرهن یه رنگ... شورت یه رنگ... جوراب یه رنگ ... مرد: راس میگی نمیشه زن: چی نمیشه؟ مرد: منظورم اینه حق با توعه بی نظمه زن: گللللل مرد: گل نبود آفساید بود زن: آفساید چیه؟ مرد: شوخی کردم گل بود زن: پس چرا هنوز اون بالا نوشته صفر-صفر مرد: خطای شبکه ست ، حتما یادشون رفته زن: تو رو خدا آفساید چیه؟ مرد: اسم دوم سرمربیه زن: آفساید کجاس؟ مرد: بیرون نشسته رو نیمکت زن: چرا بازی نمیکنه؟ مرد: اون فقط بازیکن ها رو تعویض میکنه زن: داور رو هم عوض میکنه؟ مرد: نه عوض نمیکنه زن: این دو تا مرد کنار زمین پرچم زرد دستشونه چیکار میکنن؟ مرد: داور آفسایدن زن: یعنی داور سرمربی؟ مرد: اره زن: با سرمربی فامیلن؟ مرد: اره این پسرشه، اون یکی هم برادر زاده ش زن: تو رو خدا راستش رو بهم گفتی دیگه؟ مرد: آره، تو رو خدا بزار فوتبال رو ببینم😭 زن: به خدا این آخرین سواله مرد: بفرما زن: مارادونا کجاس، چرا بازیش ندادن ؟ مرد: مارادونا خودش رو کشت زن: آخی بیچاره، ناراحت شدم... چرا آخه؟ مرد: چون داشت با زنش فوتبال نگاه میکرد 😂😂😂😂😂😂😂
94

***************

joke
یک آهنگ جدید مه قربان امو جان و جگرت اخ اخی توف د روی تو اخی اخی توف د روی تو توره نگفتم د خود نگی او موترم 🤣🤣🤣🤣
141

***************

joke
در آستانه ماه محرم هستیم، یک آدرس برتان میدم یک هیئت هست و نه نذری میده و نه گریه میکنه ولی به راحتی اشک همه را جاری میسازه آدرس: هیئت دولت 😂😂😂😂😂😂😂
80

***************

joke
چــــــاشت د تلویزیون دخترك میگفت: پــــدرم گاو شه فروختـــه تا بری عروسی خواهرم جــیز بخره پــــدرم برم گفت: چانس آوردی دختر نداریم، اگنی مجبور بودم بفروشمت ☹️ تره وله ایقه محبت 🌛😂😂 😂😂😂😂😂😂😂
90

***************

joke
بیا که بریم به مزار ملا محمدجان سیل گل لاله زار وا وا دلبر جان علی شیر خدا یا شاه مردان دل ناشاد مارا شاد گردان به مه چی 🤣🤣🤣
15

فکاهی

joke
میگن یه بار حضرت سلیمان اومد خونه به زنش گفت امروز با یه پروانه صحبت میڪردم این موجودات هم زندگے عجیبے دارن زنش گفت صبر ڪن بینم پروانه ڪیه؟😡 بای😂😂😂😂
260

***************

joke
دوست دخترم د استور خود مانده عشق مانند بادام است تا نخوری نمیدانی تلخ است یا شیرین از ما پوچ برامد🤣🤣 حالی مه بری ریشخند استم اینجه 🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣
239

***************

joke
دقت کردین افغانی ها تا وقتی در وطن خود شان اس پشت رستورانت خارجی میگردن وقتی هم میرن خارج پشت رستورانت افغانی میگردن.😂😂😁😁
258

***************

joke
آیا معنی کلمه عید را میفامی؟ نخیر نمیدانی حال میگم ع: عشقم ی: یادت نره د: دوستتن دارم حالی فامیدی🤣🤣 قرا بیشی حال یگان تا پیدا میشه میگه راست گفتی دروغ گفتم معنی شه نمیدانم چیست 🤣🤣🤣🤣🤣
140

***************

joke
پیش مادرم رفتم گفتم دوستت دارم❤️ گفت بخی بچیم پیسه‌ ندارم 😏 به‌ نظر تان ذهن مره خانده باشه 😳