17

خبر مرگ

joke
به اطرافی ميگن برو خبر مرگ پدر همسايه ره بته ميره پشت دروازه خانه شان ميگه: پدرت هست؟ پسرش ميگه نی شب ميایه اطرافی ميگه: خی بشین که بیایه
170

***************

joke
امروز ادمین های کانال ماره خواب برده فقد مه در بین شان مه شبنم بیدار ماندیم🤪 اووو ادمینک های محترم کجا هستین چرا تشریف نمیارین 😝😝😝 بیایین که مه شبنم بیچاره در کانال تنها ماندیم🤣🤣🤣
144

***************

joke
الااا بخدا خسته شدیم از بس گفتن این پیام را به 8 نفر بفرست خبر خوشی میرسه و کوفت و زهرمار... فقط ملت بازی میتن😡 توره خدا دیگه این کار نکنین😡 خواهشا 🥺🥺 این پیام را به 8 نفر بفرستین که همه درجریان قرار بگیرن....😂😂😂😂😂 بفرستین هر کی نفرستاد اسهال بگیریش 😂😂
78

***************

joke
دختــــرا اگر ملكه دنیا هم باشیــــد و بالا ترین اسنـــاد را هم داشته باشیــد، باز هم خشوی تان خواهـــــد گفت: اله بچه گکم حـــیف شـــد. 🌚😂 😂😂😂😂😂😂😂😂
192

***************

joke
شیر روزی 18 ساعت استراحت میکنه 🎃 و خر روزی 18 ساعت کار میکنه آگه کار زیاد باعث موفقیت میشد حالی سلطان جنگل خر بود نی شیر ایره گفتم که برای تنبلی و بیکار بودن تان عذاب وجدان نداشته باشین 😊😊 ادامه بتین خدا قوت پهلوان 😂 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
136

***************

joke
نامزدم پیام داده کثافت تو هدفت با من ازدواج نیست بهتر اس جدا شویم😔😔 میگم عه! چرا؟؟ میگه ببخشید اشتباه فرستادم 😐
261

***************

joke
هیج نفهمیدم وقتی نفهمیده زبان خوده دندان بگیری بسیار درد میکند اما فهمیده قصدا دندان بگیری هیچ درد نداره 🤔 حالی هم نمیفهمم که چرا تو زبان خوده دندان گرفتی ؟ 🤔🤪😂🤣 😂😂😂😂😂😂
94

***************

joke
یک آهنگ جدید مه قربان امو جان و جگرت اخ اخی توف د روی تو اخی اخی توف د روی تو توره نگفتم د خود نگی او موترم 🤣🤣🤣🤣
238

***************

joke
وزیر نیرو گفته مصرف آب زیاد شده آب کمتر مصرف کنید! والا نمیفامم چیکار کنیم دست های خوده بشویم وزیر نیرو قهر میشه نشویم وزیر بهداشت ناراحت میشه🤦🏻‍🤦🤦‍♀ ولا چیکار کنیم😜😝 ●
176

***************

joke
همین لحظه پشه آمد برم گفت: سلام، نیشت بزنم؟ گفتم نی عزیزم تشکر… گفت خواهش میکنم و رفت پشه ها چقدر با ادب شدن! 😂🤣🙄 ●