22

نماز بی وضو

joke
در منطقه ای جدید مسجدی ساختند ولی ملا امام متوجه شد که کسی برای نماز نمی آید ، بعداز یکی دو هفته این اعلان را بر سر دروازه ء مسجد نصب نمود : نماز پیشین دو رکعت ، بدون وضو ........
256

***************

joke
سرخط خبر ها: خبری که هم اکنون بدست ما رسید این بود که . . . . . . . . . . . . . .. خیلی غم ناک است نخان هیچ خبری نبود تشکر از گوش دادنت 🤣🤣🤣
168

***************

joke
فتیح با زنش میره مسافرت شب میشه و خیمه میزنن و داخل خیمه میخوابند فتیح نصف شب زن شه از خواب بیدار میکنه زنش میگه چه شده؟ فتیح میگه در آسمان چی میبینی ؟ زنش با ناز میگه : ماه و ستاره فتیح میگه معنیش چیست ؟ زنش صورت خود را نزدیک میکنه و میگه : معنیش عشق و عاطفه و محبت است فتیح میگه بد نکو ، خیمه ره دزدی کردن 😂 😂😂😂😂😂😂
233

***************

joke
میگن مریم به شرکت اتصالات مسج کده ؛ لطفااا کم مسج کو برم فامیلم سرم شک کرده
205

***************

joke
اگر كله پاچه غذاى ايتاليايى بود، نامش "كال پاچينو" بود خوردنش هم زیاد مدرن خواهد بود 😂😜
161

***************

joke
خالیم پیش مه اولاد های دوگانگی خوده مانده یکیشه نان دادم رفتم تا دیگه اطاق گپ اصلی ‌‌‌‌ حال مچم کدامشه نان دادیم. 🤦🏻‍♀️🤦🏻‍♀️🤷🏻‍♀️🤷🏻‍♀️
45

***************

joke
دخترا که همراه شان عید کدم امروز چیزی نخواست ازم جز عیدی باز عیدی شان یک دانه ریمل باشه مه کاکاو پنج روپه گی‌بردم عیدی نفری مه د دست سلیم شاهین ماندم 😁😁🤣🤣
47

***************

joke
پدرم : اگر میخواهی یک نفر همیشه به یاد تو باشد و هيچوقت فراموشت نکند ازش پول قرض بگیر و پس هم نده.. بزرگوار حکیمیه واس خودش :))😁🤣 ●
76

***************

joke
خورد که بودم مادرم هر وقت د خانه حشره کش میزد مه آهسته کلکین هاره باز میکدم که مگس ها فرار کنن 😌 میفامی مهربانی د ذاتم اس نامردی یاد ندارم😎😅🤣😅
149

***************

joke
دخترا یک سوال؟! وقتی که گریه میکنین چرا از چشم هایتان کده بینی تانه زیاد پاک میکنین؟😕 😅😅