15

فکاهی

joke
میگن یه بار حضرت سلیمان اومد خونه به زنش گفت امروز با یه پروانه صحبت میڪردم این موجودات هم زندگے عجیبے دارن زنش گفت صبر ڪن بینم پروانه ڪیه؟😡 بای😂😂😂😂
32

فکاهی

joke
قاضی: چرا پول این شخص را نمی دهی؟ متهم: بخدا یک سال است که به او التماس می کنم که یک هفته مهلت بده، نمی دهد.
205

***************

joke
اگر كله پاچه غذاى ايتاليايى بود، نامش "كال پاچينو" بود خوردنش هم زیاد مدرن خواهد بود 😂😜
197

***************

joke
امسال مکمل رخصتی بود ... به نظر شما مه ۱۹ ساله میشم یا همو ۱۸ باقی میمانم از خاطر یک سال رخصتی 😐
210

***************

joke
بیدار کدن دخترا توسط پدر عزیزم ، گودیگکم، بخیز ببین خورشید خانم آمده برت صبح بخیری بگویه بخیز صدقیت شوم بیدار کدن بچا توسط پدر اوو لندغر بخیز : که چاشت شد خاک د سرت کتی خروپف ات به احترام مظلومیت بچا ، یک دقیقه سکوت 😂😂😂😂
128

***************

joke
سلام علیک امید که خوب باشین اینجانب نرگس احمدی بنت.... ... احمدی در یک خانواده مذهبی و علم دوست بدنیا آمده ام . خلاصه یک عالم کارا کدیم تا حالی . ... و حالی به حیث ادمین استخدام شده ام . امیدوار هستم که از خدمات ما راضی باشید. ( با تشکر ) ✋ (( تمام علیم که از ادبیات دری یاد داشتم ره صرف ای متن کدم ))😐🙄
166

***************

joke
از قدیم گفته کوه به کوه میرسه رضا به شب نمیرسه 🤣🤣🤣
174

***************

joke
امروز د مکتب رفتم دوست دخترم آهنگ میخواند میگه قلم و دسترخوانه مابین خورجین میکنم اسپه قپچی میکنم گفتم خاک د سرت حالی د هوای دو نفره است البته د خوابش
194

***************

joke
دونه دونه دونه خاک به سر کسی که قدرمو نمیدونه 🤣🤣🤣
20

فکاهی

joke
محفل ختم تمام شد و صاحب حکایه قاری صاحبان را در اطاق علیحده نشانیده غذا میداد، پس از مدتی که چندین غوری پر، خالی گردید ،صاحب خانه ضمن احوالگیری پرسید: ـ قاری صاحبان نان صحیح خوردین ،سیر شدین ویا ..... درین وقت یکی از قاری ها از تختهء پشت گرمب بزمین افتاد. دیگری صدا کرد: اینه یکنفر ما سیر کرد !!