17

خبر مرگ

joke
به اطرافی ميگن برو خبر مرگ پدر همسايه ره بته ميره پشت دروازه خانه شان ميگه: پدرت هست؟ پسرش ميگه نی شب ميایه اطرافی ميگه: خی بشین که بیایه
117

***************

joke
همیالی موتر عروس و داماد دیدم ایقه زیاد زورم داد که حیران بانی 😠😠 زیاد دلم بد شد که نوبت مه چی وقت میشه😏😏😏😏😏😏
92

***************

joke
دختره از ملا صاحب میپرسه:ملا صاحب نزدیکی چیه؟ ملا صاحب میگه: اولئک الذین دمرو و چسبانک الکمرو و لنگانک فی السماء و یدانک فی الارض و لبانه علی لبانک و دستانه علی پستانک و هو جون جون و أنت آخ آخ و هو سعی فی الفشار و أنت سعی فی الفرار و هو خندان و أنت نالان و فی الاخر راهی الی الحمام! 😁 😂 😂😂
63

***************

joke
آیا میدانستید قمری نر ، تا جفتش نیایه غذا نمیخوره ؟ و جالب تر ای که وقتی جفتش میمیره به هیچ ماده ای دگه ای تا آخر عمرش سیل هم نمی کنه . استغفرالله چقه شبیه مردان افغان هست 😂😊 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
30

ساعت طلا

joke
قاضی: راستی وقتی که ساعت طلای این آقا را دزدیدی هیچ نترسیدی؟ دزد: چرا جناب قاضی ترسیدم که نکند ساعت طلا نباشد.
26

فکاهی

joke
میگن در یکی از روز ها شخص شخصی را نزد قاضی بردند که این شخص از اسلام هیچ چیز نمیداند .قاضی از ینکه مطمین شود که راست یا دروغ، گفت که من ازشخص چند سوال دارم که ایا میداند یا نه .قاضی از شخص سوال کرد که بگو در غسل چند چیز فرض است او جواب داد سه چیز. قاضی گفت او برادر این که میداند شما چرا ادعای ناحق دارید .قاضی ادامه که کدام چیزهااست مرد گفت : صابون /کیسه/جان پاک
219

***************

joke
یک نفر دروازه خانه ماره زد گفت : میخاهیم برای مردم ای منطقه یک حوض آب بازی رایگان جور کنیم ، خوشحال میشیم شما هم در حد توان تان یک کمک کنید ، آغایم هم یک گیلاس آب برش داد 😊 خنده نکو توان ما همیقه بود 😑 😂 😂😂😂😂😂😂😂
188

***************

joke
اگه مه رئیس👨‍💼 جمهور میبودم دهقان بامیه و گلپی ره از لنگ آویزان میکدم 🙈🙈
110

***************

joke
ایا میدانید، چرا پیتزا🍕 گرد است، جعبه اش مربع و وقتی میخوریش مثلث است؟ چون پولی که بخاطرش میتین مستطیلی ست😂😂😂
170

***************

joke
امروز ادمین های کانال ماره خواب برده فقد مه در بین شان مه شبنم بیدار ماندیم🤪 اووو ادمینک های محترم کجا هستین چرا تشریف نمیارین 😝😝😝 بیایین که مه شبنم بیچاره در کانال تنها ماندیم🤣🤣🤣