207

***************

joke
دخترا در دورغ گفتنH+ در غیبت کدن3G در فریب کاری 4G در اخلاق2G در مقبولی😂No signal📶🚫
223

***************

joke
مکتب ها هم شروع نمیشه 😉😝 حالی خوب دل ما جمع شد ۲۴ ساعت در تلگرام مصروف 😜😜😜😜 ساعت ۱۲ بجه روز از خواب بیدار شو😆 ساعت ۱ بجه شب خواب کن😜 اخ که چی مزه میته ولا🤪😋😋
192

***************

joke
شیر روزی 18 ساعت استراحت میکنه 🎃 و خر روزی 18 ساعت کار میکنه آگه کار زیاد باعث موفقیت میشد حالی سلطان جنگل خر بود نی شیر ایره گفتم که برای تنبلی و بیکار بودن تان عذاب وجدان نداشته باشین 😊😊 ادامه بتین خدا قوت پهلوان 😂 😂😂😂😂😂😂😂😂😂
237

***************

joke
دختریکه خودش ترا فالو میکند و به پروفایلت آمده همه عکس هایته لایک میکند و بعدش هم در پیام برایت قلب راهی کند قطعا بهترین پسر است 😂😂😋👌 😂😂😂😂😂😂
61

***************

joke
سه نوع دختر هست...😑 موی دراز 💇 ناخن دراز 💅 زبان دراز 😹 تو کدامش استی...🤔🤨😂
172

***************

joke
ما از او پیرمرد، پیر زنای بی آزاری میشیم که حوصله ی کسی را نداریم ! یک لپ تاپ و مبایل برای ما بدن همه چیز حل است ! ) 🤣😝
182

***************

joke
معتادان انترنت به دو دسته تقسیم میشوند دسته اول اونایی که دستشویی نمیرن. .. دسته دوم اونایی که از دستشویی بیرون نمیایند 😜😍😂 شما کدام دسته هستین ؟ 😆🤔 😂😂😂😂
185

***************

joke
دیشب همراه پدرم تلویزیون میدیدم ، میگفت: دانشمندان در تحقیقات شان متوجه شدن کسانیکه تنبل هستند شبها تا نا وقت بیدار هستند ، دست خطی بدی دارن دارای خلاقیت بیشتر و هوش بالای هستند پدرم طرف مه دیده گفت : یک گیلاس چای خو بیار او انشتین. 🤣🤣🤣🤣
12

********************

joke
بچه بودیم ، هرکی بهمون فحش میداد کف دستمونو نشونش میدادیم میگفتیم آینه آینه ! حالا اگه جرات داری به بچه های امروزی فحش بده یه چیزی جوابتو میده که باید معنیشو از بابات بپرسی
28

فکاهی

joke
یک روز یک زن که هیچ کالانداشت کاملألچ بود درسرک تکسی رادست داد وبالاشد.در راه تکسی ران بسیاربه خانم دقیق سیل میکرد.زن گفت:چی شده؟تاحال زن لچه ندیدی؟مردجواب داد:دیدیم.اماحیران به این ماندیم که توکرایه تکسی را کجاماندی؟هاهاهاهاها