29

لطیفه خنده دار

joke
شخصی میخواست برای پسر خود پند بدهد. در پیاله شراب ریخت و پیش خر گذاشت. خر شراب را ننوشید. شخص از پسر خود پرسید: بچیم چی نتیجه گرفتی؟ پسرک جواب داد : هر کسی که شراب نخورد خر است! هاهاهاهاها
124

***************

joke
‏فرق خانما و اقایان در خرید ای است که اقایان اولین چیزی که خوششان بیایه ره میگیرن ولی خانما اولین چیزی که خوششان امده ره میمانن یک طرف میرن تمام شهره میگردن که خیالشان راحت شوه بهتر از او نیس بعدا میاین میگیرنش 😐😂😂
132

***************

joke
میگه یک روز چند دختر بین هم قصه داشتن یک دختر پرسان کرد که همی بچه ها ده بین خود چی قصه میکنن؟! یک دختر دیگه جواب داد گفت همی قصه های که ما میکنیم بچه ها هم میکنن او دختر پس گفت ویییی الااا ای بچه ها چقدر بی ادب هستن 😂🤣😂🤣
78

***************

joke
دختــــرا اگر ملكه دنیا هم باشیــــد و بالا ترین اسنـــاد را هم داشته باشیــد، باز هم خشوی تان خواهـــــد گفت: اله بچه گکم حـــیف شـــد. 🌚😂 😂😂😂😂😂😂😂😂
106

***************

joke
کی میتانه سه مرتبه پشت سر هم بگویه: "تیر در تیرکمان تیرکمان در تیر"
187

***************

joke
دنبال کسی باش که دنبال کرونا باشد اینگونه اگر نیس به دنبال مرگ باش 😂😂😂😂
43

***************

joke
دلم هوایی یار کرده . . . . .. . . . . . خاک د سر همو یار 🤣🤣
144

***************

joke
الااا بخدا خسته شدیم از بس گفتن این پیام را به 8 نفر بفرست خبر خوشی میرسه و کوفت و زهرمار... فقط ملت بازی میتن😡 توره خدا دیگه این کار نکنین😡 خواهشا 🥺🥺 این پیام را به 8 نفر بفرستین که همه درجریان قرار بگیرن....😂😂😂😂😂 بفرستین هر کی نفرستاد اسهال بگیریش 😂😂
107

***************

joke
فرق خانما و اقایان در خرید ای است که اقایان اولین چیزی که خوششان بیایه ره میگیرن ولی خانما اولین چیزی که خوششان امده ره میمانن یک طرف میرن تمام شهره میگردن که خیالشان راحت شوه بهتر از او نیس بعدا میاین میگیرنش 😐😂😂 ●
146

***************

joke
امروز به بلک لیست انستاگرامم رفتم تمام اقوام مه دور هم جمع شده بودند. 😜 😂😂😂😂😂😂😂😂