31

بوق زدن

joke
یک زن با بچه اش سوار تاکسی شدند. کرایه تاکسی پانزده افغانی بود زن به تاکسی وان بیست افغانی داد. درایور تاکسی گفت: پنج افغانی زیاد دادی. زن گفت فرق نمی کند از پنج افغانی برای بچه ام بوق بزن.
107

***************

joke
فرق خانما و اقایان در خرید ای است که اقایان اولین چیزی که خوششان بیایه ره میگیرن ولی خانما اولین چیزی که خوششان امده ره میمانن یک طرف میرن تمام شهره میگردن که خیالشان راحت شوه بهتر از او نیس بعدا میاین میگیرنش 😐😂😂 ●
207

***************

joke
دخترا در دورغ گفتنH+ در غیبت کدن3G در فریب کاری 4G در اخلاق2G در مقبولی😂No signal📶🚫
183

***************

joke
ده ای زمانه پسر 10 ساله آروزیش مرگ است ، تحقیق کنی شکست عشقی خورده 💔💔 مه که 10 ساله بودم هر شب فکر میکردم که امی آدم چطور ده تلویزیون جای میشه؟؟؟
238

***************

joke
وزیر نیرو گفته مصرف آب زیاد شده آب کمتر مصرف کنید! والا نمیفامم چیکار کنیم دست های خوده بشویم وزیر نیرو قهر میشه نشویم وزیر بهداشت ناراحت میشه🤦🏻‍🤦🤦‍♀ ولا چیکار کنیم😜😝 ●
73

***************

joke
زلزله شد یک دختر از سر بام افتاد د بغل ملا ملا گفت: قربانت شوم خداجان هنوز زلزله تمام نشده کمک های بشر دوستانه رسید 🤣🤣🤣🤣
212

***************

joke
از خانمی پرسیدم خانم شما چند دانه شوهر میکنید؟ خانم میگه: نمیفامم مقصد سرنوشتم را ملا نوشت 🤣🤣🤣
84

***************

joke
فرودگاه بودم يه جوان پس از سال ها دورى از وطن به وطنش بازگشت... أو از هواپيما كه پياده شد، بیکشه💼 زمين گذاشت و سجده كرد و خاك وطنش را بوسيد... سرش راكه بلند كرد ديد بیکش نيست...!!😳 به افغانستان خوش اومدی😂😂
169

***************

joke
رفتم پیش داکتر گفتم داکتر صایب 😶 نفسم تنگ میشه 🥵 پرسید قیلون میکشی؟ 🤨 گفتم نی‌ تشکر همی پیشتر کشیدم😋🖐 نمیفامم چرا از معاینه خانه کشید مره‌☹️💔
28

فکاهی

joke
یک روز یک زن که هیچ کالانداشت کاملألچ بود درسرک تکسی رادست داد وبالاشد.در راه تکسی ران بسیاربه خانم دقیق سیل میکرد.زن گفت:چی شده؟تاحال زن لچه ندیدی؟مردجواب داد:دیدیم.اماحیران به این ماندیم که توکرایه تکسی را کجاماندی؟هاهاهاهاها