5

سرچ دخترا در گوگل

joke
دخترک در گوگل سرچ کرده:قیمت گوشواره هایے که دست دختر ماما مه سمیـــــرا هسته چند است ؟🤔🤔🤔 گوگل جواب داده: سمیــرا گفته بتو چیزی نگیـویم 😂😂😂
85

******************

joke
‏اگه دیدی در یخچال چندتا چیز کنار هم مرتب مانده شد، مطمئن باش یک چیز مزه دار پشت سرش پُت شده 😏😏😏‏ اینها درس زندگیست ☺️👆
47

******************

joke
بعد از سحری یک دفعهonline شوی دهFacebook اگنه قوم و خویش فکر میکنن روزه نمیگیری😝😛😛
23

******************

joke
خبر فوری که تازه به ما رسیده 😐 واکسین کرونا را در افغانستان جور کردن که بالای ۵ نفر امتحان کردن ۴ نفر فوت کرده م یکی دیگر‌هم قف از دهنش میایه 😆 😂 😝
45

******************

joke
برای اولین بار دانشمندان از ما خواستن ایکه قرار ده خانه بشینیم و پیشروی تلویزون لم بتیم تا که نسل بشر نجات پیدا کنه🙄 اگه امیقه کار ره هم نتانیم نسل ما لازم اس منقرض شوه😂
7

******************

joke
در پاکستان مسابقه صدای خر کشیدن شروع شده بود 🐴👉 سطح مسابقه انقدر بلند بود💯💪 که خود خر چهارم شد😐😂
14

******************

joke
شمتلو شب ده خواب میبینه که دراز ترین آش جهان را خورده 🍜 صبح که از خواب بیدار میشه میبینه بند تنبانش نیست 😐
29

******************

joke
جیگر خونم مثل یک کابلی. . . که در بانک برنده شده سفر ۱۰‌ روزه به کابل یعنی تا این حد جیگر خونم ، نخند . اصلا موضوع خنده دار نیست 🤦‍♂😂
92

******************

joke
یک داماد خانه خسر خود میره بخاطر اینکه با ادب تر معلوم شود😉 پیش خسر خود به زن خود میگه همشیره تو هم میری یا استی؟ 🤣🤣😂👈
91

******************

joke
پدرم مره تلاشی کرد 😱😱 از جیب راست عکس دختر یافت از جیب بالا نصوار از جیب دوم برچه از جیب پایین دالر از جیب بغلی پتاقی در آخر یک خوب لت خوردم و گفتم ببخشید پدر مه واسکت شمارا پوشیده بودم 🤣🤣🤣🤣