25

******************

joke
مومنان روزه دار: دروازه های رحمت الهی درحال بسته شدن است... لطفا از دروازه دورتر ایستاده شوید، دست تانه میگیره.
29

******************

joke
جیگر خونم مثل یک کابلی. . . که در بانک برنده شده سفر ۱۰‌ روزه به کابل یعنی تا این حد جیگر خونم ، نخند . اصلا موضوع خنده دار نیست 🤦‍♂😂
87

******************

joke
خانم: او مردكه كلمه Complete و Finish از هم چه فرق دارند!؟ مرد: فرقش اينطور است كه وقتى تورا گرفتم زندگى تو Complete شد. اما زندگى من Finish شد.😂
69

******************

joke
خود بودم کاکایم شان میامد خانه ما نذری داشتیم، پدرم گفت: کاکایت که آمد میری پیشش اگه شیرینی آورده بود، میگی کاکا خودت شیرینی هستی، چرا شیرینی آوردی، اگه گل آورد، میگی کاکا خودت گلی چرا گل آوردی... مم گفتم سیس ، خلاصه! کاکایم آمد و دیدم بخاطر نذری یک گوسفند آورده! خورد بودم میفهمی؟؟؟ خورددددددد 😕
100

******************

joke
طرف به زنش شک میکنه یک تکسی میگیره تعقیبش میکنه میبینه زنش میره پارتی،به راننده تکسی میگه بیادر ۱۰۰دلار برت میتم برو حالی زنمه از اونجه بیارش بیرون راننده تکسی میره بعد چنددقیقه یک زنه درحالیکه برش دشنام میته و میزنه پرت میکنه داخل تکسی مسافر میگه اینکه زن من نیست !! راننده میگه میدانم، این زن خودمه فعلا مراقب این پدر نالت باش تا حالا برم دنبال زن تو!!!😂😂 ●
49

******************

joke
قندهاری: داکتر صاحب خانه ما هیچ اولاد نمیشه 😔 داکتر: صدا کو خانم ته 😳 قندهاری: عبدالخالقــه دلته راشه 😝😂😂 اوه شیت 😂😂😝
92

******************

joke
یک داماد خانه خسر خود میره بخاطر اینکه با ادب تر معلوم شود😉 پیش خسر خود به زن خود میگه همشیره تو هم میری یا استی؟ 🤣🤣😂👈
101

******************

joke
یکی ره دارم که روز و شب د فکرم‌ است 😌 ، قرض دارش هستم پیسه شه میخایه 😂😂
44

******************

joke
این نوشته ها و مه شما و گروپ تا دو روز دیگر بخیر 👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇👇 وی معده مه درد گرفت افف ایتو دلم قابلی شده تشنه هستم گشنه هستم ملا کجاستی ملا اذان بیتی روزه شوم مرا بگیری افطاری چی داشتین سحری کی بیدار شد امروز یک روزه خور گیر کدم
14

******************

joke
شمتلو شب ده خواب میبینه که دراز ترین آش جهان را خورده 🍜 صبح که از خواب بیدار میشه میبینه بند تنبانش نیست 😐