5

سرچ دخترا در گوگل

joke
دخترک در گوگل سرچ کرده:قیمت گوشواره هایے که دست دختر ماما مه سمیـــــرا هسته چند است ؟🤔🤔🤔 گوگل جواب داده: سمیــرا گفته بتو چیزی نگیـویم 😂😂😂
46

******************

joke
دخترا شماره تلیفون های تان ره برم روان کنین! . که د سحری بیدارتان کنم 😑 . باز‌ نگویین د قصه تان نیستم 😂
93

******************

joke
دهاتی ره گفت که اگه تمام دنیا از تو میبود چی میکدی گفت لوده هستی هم سوال اس خو کلشه مفروختم امریکا میرفتم
87

******************

joke
خانم: او مردكه كلمه Complete و Finish از هم چه فرق دارند!؟ مرد: فرقش اينطور است كه وقتى تورا گرفتم زندگى تو Complete شد. اما زندگى من Finish شد.😂
14

******************

joke
شمتلو شب ده خواب میبینه که دراز ترین آش جهان را خورده 🍜 صبح که از خواب بیدار میشه میبینه بند تنبانش نیست 😐
34

******************

joke
پدرم تلویزیون میدید برش میگم پیسه بتی یک نگاهی کرد بعد دوباره رویشه طرف تلویزیون کرد فکر کنم خاست سین کنه جواب نته 😂😂
94

******************

joke
یک نفر سوار آسانسور (لفت) میشه , میبینه نوشته : ظرفیت 12 نفر . با خودش میگه : عجب بدبختیه ها ! حالا 11 نفر دیگه رو از كجا بیارم ؟ ●
81

******************

joke
چشم های مردان در سرک وقتی خانمشان فکرش نیست👇🏼 (→_→) (←_←) ( *_^ ) و وقتی خانمشان میبینشان 👇🏼 (↓ _ ↓) 😂😂😂
53

******************

joke
قد قد قتاس قتاس قد قد قتاس قتاس قد قد قتاس قتاس قد قد قتاس . . .آفرین همتو تمرین کو انشاءالله یک روز تخم هم میتی😂😂
45

******************

joke
برای اولین بار دانشمندان از ما خواستن ایکه قرار ده خانه بشینیم و پیشروی تلویزون لم بتیم تا که نسل بشر نجات پیدا کنه🙄 اگه امیقه کار ره هم نتانیم نسل ما لازم اس منقرض شوه😂