53

******************

joke
هزاران لاله و گل در جهان بی همه زیبا به چشم دیگران بی آلاله مو به زیبایی درین باغ سرافراز همه آلالیان بی
107

******************

joke
مرحبا ای پیک مشتاقان بده پیغام دوست تا کنم جان از سر رغبت فدای نام دوست واله و شیداست دایم همچو بلبل در قفس طوطی طبعم ز عشق شکر و بادام دوست
65

******************

joke
این یک دو سه روز نوبت عمر گذشت چون آب به جویبار و چون باد به دشت هرگز غم دو روز مرا یاد نگشت روزی که نیامده‌ ست و روزی که گذشت
96

******************

joke
دعوت من بر تو آن شد کایزدت عاشق کناد بر یکی سنگین دل نامهربان چون خویشتن تا بدانی درد عشق و داغ هجر و غم کشی چون به هجر اندر بپیچی پس بدانی قدر من
147

******************

joke
با لب نمناک لبت را به هوس می بوسم از همین لحظه و تا قطع نفس می بوسم من که زندانی چشمان تو بودم ز ازل چشم زیبای تو را پشت قفس می بوسم دل من را ندهی وعده به وصلت … پس از این طرح لب های تو را هم به عبس … می بوسم نه که پنهانی و با ترس و نه در خوف و رجا در همین کوچه و نزد همه کس می بوسم هم به هنگام اذان و دم محراب نماز هم کلیسای مسیح وقت جرس می بوسم ابتدا نقش دو چشمان تو را می کشم و روی این دفتر زیبا و سپس می بوسم وقت این قافیه تنگ است و غزل مست تو شد شکوه داری که چرا روی تو بس می بوسم ؟؟
23

******************

joke
اشتیاقی که به دیدار تو دارد دل من دل من داند و من دانم و دل داند و من خاک من گل شود و گل شکفد از گل من تا ابد مهر تو بیرون نرود از دل من
218

******************

joke
در غم عشق نبودیّ و محبت کردی این هم از لطف شما بودو نمیدانستیم من نکردم گله از عهد و وفاداری تو عهد ما عهد جفا بودو نمیدانستیم رنج بی عشقی و تنهایی و بی مهری یار همه ی تقدیر خدا بودو نمیدانستیم . . .
124

******************

joke
ای روی خوب تو سبب زندگانی‌ ام یک روزه وصل تو طرب جاودانی‌ ام جز با جمال تو نبود شادمانی‌ ام جز با وصال تو نبود کامرانی‌ ام بی‌ یاد روی خوب تو ار یک نفس زنم محسوب نیست آن نفس از زندگانی‌ ام دردی نهانی‌است مرا از فراق تو ای شادی تو آفت درد نهانی‌ ام انوری
118

******************

joke
عاشقت هستم عاشق هر آنچه هستی عاشق هر آنچه انجام می دهی تو بانوی جذاب زندگی ام هستی فریبندگی و عشق تو زندگی ام را با ارزش کرده تو عشق من و بهترین دوستم هستی همسرم همیشه عاشقت هستم!
194

******************

joke
ملوانی شوریده خلبانی سر به هوا شاعری عاشق قصابی دل رحم کارگری ساده… آدم‌های زیادی در من هستند که عاشق هیچ کدامشان نیستی جلیل صفر بیگی